top of page

Studentopptak

Krav til alder

Søkere må ha fylt 25 år senest i opptaksåret.

Språkkunnskaper

Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og kunne lese engelsk, da en del av den obligatoriske litteraturen er på engelsk.

3-årig høyere utdanning eller tilsvarende

Dette betyr at søkere skal ha 3 års utdanning på høyskolenivå (ikke krav til Bachelor-grad). Det ønskes fortrinnsvis fagområder innen humanistiske fag.

Arbeidserfaring

Profesjonelt arbeid med mennesker kan være innen:
–    helse
–    sosialomsorg
–    undervisning
–    personalarbeid
–    ledelse
–    kundebehandling
–    rådgivning

Realkompetanse

Relevant arbeidserfaring og annen relevant utdanning/opplæring og kurs kan kompensere for manglende høyere utdanning. Alt må kunne dokumenteres. Arbeidserfaringen må tilsvare krav til profesjonelt arbeid med mennesker, se eget punkt.

Opptaksprosedyre

Intervju med en av skolens lærere. Det kreves i tillegg minimum 5 timer individualterapi også med en av skolens lærere. I intervjuet vil det bli lagt vekt på søkerens motivasjon. Søkere som er behandlingstrengende vil ikke bli godkjent..

 

Det er viktig for søker å ha god selvinnsikt og forståelse for egen livserfaring og livssituasjon. Siden utdanningen også baserer seg på mange eksperimenter og studentenes egenerfaring, stilles det også krav til åpenhet og villighet til å dele av egen prosess.Det stilles også krav til at søker har en viss grad av oppmerksomhet om egne følelser og kropps reaksjoner under intervjuet og de fem obligatoriske individualterapi timene, og at det er samsvar mellom disse og det hun/han uttrykker verbalt. 
Søkeren vurderes på grunnlag av intervju og fem timers individualterapi av minst to av akademiets lærere.
Både søkeren og Gestaltakademiet kan når som helst avbryte opptaksprosessen.

bottom of page