Gestaltterapi er for deg som ønsker:

- bedre livskvalitet og mer glede
- bedre styring på livet ditt
- bedre kontakt med og forståelse av deg selv og andre
- bruke mer av ditt potensiale, dine evner og muligheter
Gjennom dette få økt selvtillit og handlingskraft.

 
 

    Dager som kom
    dager som gikk…
    ikke visste jeg
    at det var livet

 

 

Derfor passer denne utdanningen for:

- alle som ønsker seg bedre livskvalitet
- de som vil bli terapeuter
- personer som arbeider med mennesker; både voksne og barn
- folk i lederstillinger
- folk med personalansvar
- personer som driver med undervisning og veiledning
- personer som driver med organisasjonsutvikling, lederutvikling og coaching

 

elefant.png

Hva er Gestalt?

Gestaltterapi er en humanistisk og holistisk terapiform med utgangspunkt i gestaltpsykologien og er opptatt av hele mennesket: kropp, tanker, følelser og intuisjon. Gestalt fokuserer på deg selv i møte med deg selv og i møte med andre.

Metoden tar utgangspunkt i øyeblikket her og nå med den erkjennelse at fortiden er forbi og fremtiden enda ikke her. Det er dette øyeblikket du kan gjøre noe med, ved å bli mer bevisst på nuet med følelser, tanker, intuisjon og kroppsfornemmelser.
Når du utvider din bevissthet om deg selv får du flere kreative måter å forholde deg til livet ditt på.

Videre får du tilgang til de atferdsmønstre som hindrer deg i din livsutfoldelse. Da utdanningen bl.a. legger grunnlaget for å jobbe med kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid, passer den godt for alle som jobber med mennesker. 

Gjennom å erkjenne deg selv som du er, starter endringsprosessen.

vieja.jpg