Gestaltakademiet i Kristiansand

Lærerne på Gestaltakademiet i Kristiansand er en gruppe som er i stadig dialog om gestaltteorien og våre egne erfaringer. Vi er opptatt av at gestalt ikke skal bli et dogme, en hellig ku som ikke skal røres. Derfor har vi valgt å gå ut over det vedtatte innen gestaltverdenen og har funnet nye veier i vår søken på selvutvikling. Vi synes det er viktig at gestaltteorien ikke står i veien for ny vekst og at det er viktig at vi tar våre erfaringer på alvor.
 

Vårt utgangspunkt er at mennesket hele tiden er i bevegelse og at det ikke finnes begrensninger for vår vekst.
 

Vi er derfor også åpne for studentenes åndelige erfaringer. Vi ønsker ikke å ta fra noen deres tro, men gi dem mulighet til å få en dypere opplevelse av denne siden av det å være menneske.

I vårt arbeid med studentene ønsker vi at hver enkelt skal finne sin plass her i verden ut fra hvem de er og hva de opplever som verdifullt. Vi ønsker å følge opp hver enkelt student og har derfor små klasser og nært samarbeid med de terapeutene studentene bruker.

      
Vi skaper våre liv gjennom våre valg. Kan vi ikke velge, kan vi heller ikke skape. Kan vi ikke skape, lever vi begrensede liv. Derfor er vi også opptatt av å støtte studentene i å ta valg, våge å velge og å ta de konsekvenser valget fører med seg. Vi mennesker er ofte redde for det ukjente, det vi ikke ser utgangen på, og stopper oss i å velge, selv når situasjonen vi er i absolutt ikke bidrar til at vi skaper våre liv.


Historikk

Gestaltakademiet i Kristiansand ble startet høsten 2001 av Gurli Irene Olsen.
Gestaltakademiet knytter til seg de terapeutene som skal være terapeuter for studentene. De deltar på noen undervisningssamlinger, og får et utvidet bilde av studentene.