Individualterapi

Mange tror enda at terapi er for folk med alvorlige, psykiske problemer. Vi gestaltterapeuter sier at terapien er for bra til bare å bruke på alvorlig syke mennesker.
De fleste av oss har noe vi sliter med, alt fra traumer, angst og fobier til vanlige hverdagslige ”plager", så som problemer med å sette grenser; si nei til ting vi ikke har lyst og overskudd til, noe som gir utbrenthet, prestasjonsangst, stress, vansker med å ta valg eller bare en følelse av at noe ”mangler”. Vi opplever at vi har mistet gleden og nysgjerrigheten over livet. Det som ”mangler” er ofte den indre kontakten med oss selv.
 

I møte med en gestaltterapeut vil du få hjelp og støtte til å utforske det du sliter med og finne din måte å håndtere og møte livet ditt på.

I begynnelsen savner du kanskje å få råd, forslag til hvordan du bør handle. Det kommer ikke til å skje. Har du fått råd noen gang? Fulgte du det? I tilfelle du gjorde de: hjalp det?

Vår filosofi er at ingen kan vite hva som er rett for et annet menneske, det svaret ligger i mennesket selv. Men vi kan støtte deg til å finne din sannhet, din vei, ut fra dine verdier.Mange går også med drømmer og planer de aldri får satt ut i livet. De mangler kanskje tro på seg selv, selvstøtte til å prøve noe nytt. Så venter de ofte på at noe utenfor dem selv skal skje, uten å ane at forandringen må komme innenfra, fra dem selv. Det gledelige svaret er at magien ligger i hver enkelt av oss. Bare vi kan skape det livet vi ønsker oss.


Parterapi

Å være i et parforhold er flott. I hvert fall mens vi er nyforelskede og svever på en rosa sky. Nydelig. Selv om denne tilstanden også kan ha sine utfordringer.
Å være i et parforhold er i beste fall krevende, oftest til tider vanskelig. To mennesker møtes, samtidig også to ulike kulturer, uansett om vi kommer fra samme land. To ulike systemer møtes og skal finne en måte å håndtere fusjonen på.

Hver av partene har sin bagasje, sine verdier og sin måte å oppfatte og handle på. Disse er oftest ikke sammenfallende. Så hvordan løse de ulike temaene som kommer opp? Her er det mange veier, ikke alle er like hensiktsmessige.
Så har vi det skjæringspunktet mellom jeg og vi; hvor mye tid og krefter skal jeg gi forholdet og hvor mye tid kan jeg bruke til kun meg?
Her er det ofte duket for mange og vedvarende konflikter.
Likevel vil vi være i parforhold. De fleste ønsker seg nærhet, samhørighet og kjærlighet og tenker at parforholdet skal gi dette. Så her blir vi, enten i det gamle forholdet, noen ganger i nye - vi velger stort sett å være par.

Det de fleste ikke er klar over, er at nærhet bringer opp gamle, uforløste sår og situasjoner. Utfordringen er å løse opp i disse uten at parforholdet lider, uten at vi retter anklager mot vår partner, men selv tar ansvar for våre egne sår. Slik kan parforholdet gi mulighet for vekst.
Så hvorfor ikke søke litt assistanse så vi får en mulighet til å få det beste ut av det forholdet vi lever i?
Gestaltterapeuten vil være opptatt av hvordan dere som par forholder dere til hverandre, samhandler og støtte dere i å kommunisere slik at dere når fram til hverandre. Få en mulighet til å beholde eller finne tilbake til de gode følelsene dere imellom.


Grupper

Vi kan også tilby grupper i terapi og egenutvikling for personer som ikke er studenter. Disse tilbudene vil komme på vår nettside om nyheter.
Hvordan er det å delta i en slik gruppe? Hva skjer? Dette er hyppige spørsmål vi får av folk som ikke har kjennskap til gestaltterapi.
Gruppene blir fargelagt av deltakerne, så ingen grupper er like. Felles for dem er at vi retter fokus på vårt indre og på hvem vi er og hvordan vi blir oppfattet av andre mennesker.
Denne opplevelsen er både nifs, spennende og utfordrende og ikke minst berikende. Vi begir oss ut på en vandring i vårt indre landskap gjennom ledete fantasireiser og ulike øvelser og får oss mang en overraskelse.

For der møter vi sider av oss selv vi ofte ikke har visst om. Egenskaper vi ikke har vært klar over, styrke og kraft vi ikke har vært i kontakt med.
Våre ”svake” sider er vi som regel klar over og bruker mye tid til å dvele ved dem. Dette har imidlertid liten effekt og skaper sjelden endring. Snarere tvert imot, det holder oss i status quo og får oss til å føle oss ute av stand til å bringe noen endring inn i livene våre. Nelson Mandela sier at det ikke er vår frykt for å mislykkes som stopper oss, men vår frykt for vår styrke; for å oppdage hvor kraftfulle vi er.