eksamensform

Første, andre og tredje året avsluttes med en hjemmeeksamen som presenteres muntlig for klassen og lærere.
Krav til form og innhold varierer for de ulike år. 
Fjerde år leveres en 20 siders hovedoppgave som vurderes med karakterformen godkjent/ikke godkjent.
I tillegg avlegges en muntlig eksamen der studenten vurderes ut fra sin prestasjon som terapeut.

Det foregår en løpende og åpen evaluering under hele utdanningen, hvor også medstudenter gir tilbakemeldinger til hverandre
som en del av undervisningsformen. 
Studentene blir videre løpende evaluert på lærermøtene, hvor også terapeutene deltar.
Dette for å kvalitetssikre arbeidet med den enkeltes students utvikling.