Lærere

Gurli Irene Olsen

Gurli Irene Olsen er Gestaltakademiets grunnlegger og daglige leder. Allerede i 1975 ble hun kjent med gestaltterapi, men hun ble først ferdig utdannet da utdanningen kom til Oslo hos NGI (Norsk Gestaltinstitutt AS) i 1992. Etter utdanningen fortsatte hun med læreropplæring ved NGI og underviste ved NGI fra 1993 t.o.m. 1997. Gurli har tatt mange kurs med ulike utenlandske og norske gestaltlærere, bl.a parterapi med Joseph Zinker. Hun har deltatt på kurs à en fire bolks amerikansk grunnutdanning ved Judith og George Brown. Hun har holdt flere work-shops bl.a. Gudinnekurs og Urkvinnehelger.
Gurli har også drevet veiledning, konflikthåndtering, teambygging og motivasjonsopplegg for ulike arbeidsplasser. Hun har jobbet mye med ungdom, rusmisbrukere og seksuelt misbrukte.
I 2001 startet Gurli Gestaltakademiet i Kristiansand. og hun har siden drevet Gestaltakademiet. Hun har gitt undervisning, veiledning og læreropplæring.
Gurli har tidligere, i 1972, tatt Offentlig administrasjon ved HiA. Hun har jobbet på sosialkontoret i Kristiansand både som sosialkurator og leder for utekontakten. Da hun begynte med gestaltundervisning sluttet hun etter hvert da som leder ved Utekontakten i Kristiansand og startet egen praksis med individual-, par-, og gruppeterapi.

Ellen Justad

Ellen ble ferdig utdannet ved Gestaltakademiet i 2010. Hun har fortsatt med to-årig etterutdanning og to-årig veilederutdanning ved Gestaltakademiet. Hun er også ferdig med lærerutdanningen og jobber som lærer ved Gestaltakademiet. Hun har også sin egen praksis med individual-, par- og gruppeterapi i Søgne. Hun har studenter i individualterapi.
Ellen har allsidig erfaring med å jobbe med mennesker. Hun har erfaring fra ulike områder i næringslivet.
Hun har også vært daglig leder med personalansvar, og hun har jobbet i voksenopplæring med minoritetsgrupper og i kommunal psykisk helsetjeneste innenfor psykiatri. Hun har også lang erfaring med rusproblematikk og medavhenigighet.

Svein E. Olsen

Utdannet ved Gestaltakademiet i 2006. Hun har etter det to-årig etterutdanning og to-årig veilederutdanning ved Gestaltakademiet. Han er ferdig med læreropplæring ved Gestaltakademiet.
Han har mange års erfaring som terapeut innen rusomsorgen. Svein har sin egen praksis og han har studenter i individualterapi.

Therese Agathe Hübert

Therese var ferdig utdannet terapeut ved Gestaltakademiet i 2013. Hun går på etterutdanning og lærerutdanning ved Gestaltakademiet. Hun har sin egen praksis med kontor i sentrum. Hun har studenter i individualterapi.
Therese har bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap fra UiB fra 1987. Hun har to år på PK-studiet (Personalledelse og kompetanseutvikling) fra HiA. Hun går nå 3. året på barnevernstudiet på Høyskolen i Oslo og Akershus.
Hun har mange års erfaring som selvstendig næringsdrivende innen detaljhandel og eiendom. Hun har flere års erfaring med ledelse innen attføring av mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse.
Therese er medeier i Gestaltakademiet AS.

Øyvind Frøyland

Øyvind ble ferdig utdannet ved Gestaltakademiet våren 2016. Han startet på etterutdanning og lærerutdanning høsten 2016. Han har flere års erfaring som terapeut innen rusomsorgen. Han driver egen praksis med individualterapi og gruppeterapi. Han har studenter i individualterapi.
Øyvind har bachlor i bedriftøkonomi.
Øyvind er medeier i Gestaltakademiet AS

Faste foredragsholdere

Kathrine Bakke

Kathrine Bakke er tidligere forsker ved Agderforskning. Hun er utdannet sosionom og har Mastergrad i offentlig politikk og ledelse. Hun holder for tiden på med Mastergrad i Sosialt arbeid ved Uia hvor hun også underviser noe.

Hans Herlof Grelland

Hans Herlof Grelland er professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Han holder foredrag om Büber, Kierkegaard, Sartre, Husserl og Beisser.