Priser

Studieavgiften er kr 33.500 pr  år.
Studieavgiften inkluderer:
- Undervisning og utstyr i forbindelse med undervisning
- Gruppeterapi alle 4 årene
- Kompendium
- Eksamensavgift for avsluttende eksamen i 1., 2. og 3. år

Studieavgiften inkluderer ikke:
- Litteratur utenom kompendium
- Egenterapi
- Eksamensavgift for muntlig og skriftlig eksamen i 4. år

Etterutdanningen:
Studieavgiften er kr. 16.000,- per år