Omfang

Studiet er et deltidsstudium som går over 4 år, og består av 10 undervisningsbolker hvert år. Disse samlingene er lagt til helger. Hver helgesamling er fredag kl. 12.00 - 21.00 og lørdag kl. 10.00 - 20.00. En helg er selvstyrt. Det vil si at studentene har ansvaret for opplegget.

Det skrives et prosessreferat fra hver samling. Krav til innholdet i dette vil være forskjellig for de ulike undervisningstrinn. Rapportene blir kommentert av hovedlærer.

Hver høst deltar studentene i gruppeterapi/veiledning. Denne går en formiddag/kveld en gang i uka over 10 uker.

Videre møtes studentene i mindre grupper, kollokviegrupper, hvor de fordyper seg i øvelser og teori. Kollokviegruppene møtes en gang mellom hver undervisningssamling og jobber sammen minst fire timer hver gang. Dette utgjør til sammen 9 ganger per år.

Tredje og fjerde skoleår deltar studentene i litteraturgrupper hvor de fordyper seg i teori. Studentene har også klient/terapeutvirksomhet med hverandre.
I tillegg kommer krav om minst 40 timer individualterapi i løpet av utdanningen.