Innhold

Første og andre året legges hovedvekten på å arbeide med egen prosess i samspill med gruppen. Den teoretiske forståelsen legges løpende inn og belyses gjennom de ulike arbeidene og øvelsene. Hver samling inneholder et eget gestaltteoretisk tema.

Første året ligger hovedfokuset på de intrapsykiske prosesser. Studentene jobber med biografien sin og med å øke sin tilstedeværelse og oppmerksomhet gjennom ulike øvelser og eksperimenter. Øvelsene tar sikte på å bringe studentene i kontakt med kropp, tanker og følelser og slik øke deres oppmerksomhet på hvilke behov de til enhver tid styres av, hvem de er og hva de gjør i møte med seg selv og andre.

Det legges stor vekt på jeg - du møtet (jfr. filosofen Martin Büber).
I møtet med deg blir jeg til.
Andre året ligger hovedfokus på de mellommenneskelige relasjoner og prosesser, hvem den enkelte er/blir og handler i møte med andre. Gjennom ulike eksperimenter og øvelser erfarer studentene hvordan deres indre prosess påvirker samspillet med andre, og hvordan andres prosess påvirker dem; hva som skjer i feltet mellom dem og hvordan.

Tredje og fjerde året legges hovedfokus på terapeutrollen. Studenten skal etter hvert ha egne klienter og få veiledning på arbeidet.