Gestaltutdanningen

Studenten skal gjennom studiet lære om den gestaltiske tilnærmingsmodell og filosofi, det teoretiske grunnlaget for gestaltterapi og lære å anvende dette i praksis. Dette medfører at hver enkelt student bringer seg selv, sitt liv og sin historie inn i undervisningsrommet. Dette blir selve drivkraften i undervisningen, hvor teorien blir belyst gjennom felles opplevelser og erfaring. Studenten utvikler gjennom egen prosess selvforståelse og får egenerfart kjennskap til hvordan endringsprosesser foregår, vil videre oppdage og erfare redskaper som støtter og hjelper prosessene, noe som igjen vil støtte hun/han til å bistå andre i deres endringsprosess.