Gestaltterapi

Gestaltterapi er en humanistisk og holistisk terapiform med utgangspunkt i gestaltpsykologien og er opptatt av hele mennesket: kropp, tanker, følelser og intuisjon. Gestalt fokuserer på deg selv i møte med deg selv og i møte med andre.

Metoden tar utgangspunkt i øyeblikket her og nå med den erkjennelse at fortiden er forbi og fremtiden enda ikke her. Det er dette øyeblikket du kan gjøre noe med, ved å bli mer bevisst på nuet med følelser, tanker, intuisjon og kroppsfornemmelser. Når du utvider din bevissthet om deg selv får du flere kreative måter å forholde deg til livet ditt på.
Videre får du tilgang til de atferdsmønstre som hindrer deg i din livsutfoldelse. Da utdanningen bl.a. legger grunnlaget for å jobbe med kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid, passer den godt for alle som jobber med mennesker. 
Gjennom å erkjenne deg selv som du er, starter endringsprosessen.