Gestalt etterutdanning

Gestaltakademiet tilbyr en to-årig etterutdanning for ferdige terapeuter.

Målsetting

Utdanningen er både en fordypning og utvidelse i emner terapeututdanningen også inneholder og en innføring i nye emner. Noen av emnene vi er innom i terapeututdanningen trenger både mer tid til fordypelse og mer tid til modning. Det blir vanskelig å sette av nok tid til å praktisere tilstrekkelig til at studenten får ordentlig kjennskap og grep på emnet. Derfor er noen kjente tema tatt med.

Utdanningen er praktisk orientert og studentene vil få anledning til å praktisere og øve seg innen de ulike temaene.

Omfang

Undervisningen er lagt til fredager kl. 13.00 - 22.00 og lørdager kl. 10.00 - 20.00. Det er 4 samlinger pr. år.

Form

Undervisningen foregår stort sett som på terapeututdanningen, d.v.s. gjennom øvelser og eksperimenter. Noe av undervisningen vil bli presentert gjennom mindre forelesninger og demonstrasjoner, da noe av teorien vil være delvis ukjent. Det vil også bli satt løpende teori på øvelsene og arbeidene. 

Lærerne som underviser, er personer som enten har spesiell erfaring i emnet eller har videreutdannet seg i emnet.