Parterapi

Å være i et parforhold er flott. I hvert fall mens vi er nyforelskede og svever på en rosa sky. Nydelig. Selv om denne tilstanden også kan ha sine utfordringer.
Å være i et parforhold er i beste fall krevende, oftest til tider vanskelig. To mennesker møtes, samtidig også to ulike kulturer, uansett om vi kommer fra samme land. To ulike systemer møtes og skal finne en måte å håndtere fusjonen på.

Hver av partene har sin bagasje, sine verdier og sin måte å oppfatte og handle på. Disse er oftest ikke sammenfallende. Så hvordan løse de ulike temaene som kommer opp? Her er det mange veier, ikke alle er like hensiktsmessige.
Så har vi det skjæringspunktet mellom jeg og vi; hvor mye tid og krefter skal jeg gi forholdet og hvor mye tid kan jeg bruke til kun meg?
Her er det ofte duket for mange og vedvarende konflikter.
Likevel vil vi være i parforhold. De fleste ønsker seg nærhet, samhørighet og kjærlighet og tenker at parforholdet skal gi dette. Så her blir vi, enten i det gamle forholdet, noen ganger i nye - vi velger stort sett å være par.

Det de fleste ikke er klar over, er at nærhet bringer opp gamle, uforløste sår og situasjoner. Utfordringen er å løse opp i disse uten at parforholdet lider, uten at vi retter anklager mot vår partner, men selv tar ansvar for våre egne sår. Slik kan parforholdet gi mulighet for vekst.
Så hvorfor ikke søke litt assistanse så vi får en mulighet til å få det beste ut av det forholdet vi lever i?
Gestaltterapeuten vil være opptatt av hvordan dere som par forholder dere til hverandre, samhandler og støtte dere i å kommunisere slik at dere når fram til hverandre. Få en mulighet til å beholde eller finne tilbake til de gode følelsene dere imellom.