Grupper

Vi kan også tilby grupper i terapi og egenutvikling for personer som ikke er studenter. Disse tilbudene vil komme på vår nettside om nyheter.
Hvordan er det å delta i en slik gruppe? Hva skjer? Dette er hyppige spørsmål vi får av folk som ikke har kjennskap til gestaltterapi.
Gruppene blir fargelagt av deltakerne, så ingen grupper er like. Felles for dem er at vi retter fokus på vårt indre og på hvem vi er og hvordan vi blir oppfattet av andre mennesker.
Denne opplevelsen er både nifs, spennende og utfordrende og ikke minst berikende. Vi begir oss ut på en vandring i vårt indre landskap gjennom ledete fantasireiser og ulike øvelser og får oss mang en overraskelse.

For der møter vi sider av oss selv vi ofte ikke har visst om. Egenskaper vi ikke har vært klar over, styrke og kraft vi ikke har vært i kontakt med.
Våre ”svake” sider er vi som regel klar over og bruker mye tid til å dvele ved dem. Dette har imidlertid liten effekt og skaper sjelden endring. Snarere tvert imot, det holder oss i status quo og får oss til å føle oss ute av stand til å bringe noen endring inn i livene våre. Nelson Mandela sier at det ikke er vår frykt for å mislykkes som stopper oss, men vår frykt for vår styrke; for å oppdage hvor kraftfulle vi er.